สินค้าและบริการ

ELECTRIC PARTS

ชื่อ : จำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าฟ้าโรงงาน จากผู้ผลิตชั้นนำ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
รายละเอียด :

จำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าฟ้าโรงงาน จากผู้ผลิตชั้นนำ

  • AUTOMATION ระบบควบคุมอัตโนมัติ

PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC)อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ

  • CONTROLLER อุปกรณ์ควบคุม

INVERTER  อินเวอร์เตอร์

TIMER, RELAY  รีเลย์

MAGNET SWITCH   สวิทซ์แม่เหล็ก

BREAKER เบรกเกอร์

GEAR MOTOR มอเตอร์เกียร์

ROTARY ENCODER   โรตารี่ เอ็นโคดเดอร์

  • MAN-MACHINE INTERFACE อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล

COMMAND SWITCH, LAMP    สวิทซ์ควบคุม และหลอดไฟ

REVOLVING WARNING LIGHT  ไฟหมุน

GRAPHIC OPERATOR INTERFACE  เครื่องควบคุมในระบบอุตสาหกรรม

COUNTER, TACHOMETERเครื่องนับจับนวน ,เครื่องวัดรอบ

  • SENSOR, SWITCH เซ็นเซอร์ และสวิทซ์

LIMIT SWITCH   สวิทซ์จำกัดระยะ

PHOTOELECTRIC SENSOR    เซ็นเซอร์แบบใช้แสง

FIBER SENSOR   เซ็นเซอร์แบบใยแก้ว

WIDE SENSOR   เซ็นเซอร์แบบม่านแสง

PROXIMITY SENSOR  เซ็นเซอร์ แบบใช้สนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้า

  • ELECTRICAL DEVICE เครื่องควบคุมไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน

TRANSFORMER  เครื่องแปลงไฟ

POWER SUPPLY  ตัวจ่ายไฟ

NOISE FILTER     ตัวกรองสัญญาณรบกวน

COOLING UNIT     ตัวทำความเย็น

  • WIRING MATERIALS อุปกรณ์ร้อยสายไฟ

CONNECTOR         อุปกรณ์เชื่อมต่อ

TERMINAL BLOCK    ขั้วต่อสายไฟ

ELECTRIC WIRE   สายไฟ

  • EQUIPMENT อุปกรณ์อื่นๆ