สินค้าและบริการ

SEAMLESS COMMUNICATION

ชื่อ : รับทำระบบสื่อสารแบบไร้รอยต่อ Seamless Communication
ดาวน์โหลดไฟล์ :
รายละเอียด :

รับทำระบบสื่อสารแบบไร้รอยต่อ หรือ Seamless Communication ให้หน่วยงานทั่วไป

Seamless Communication เป็นระบบที่นำเทคโนโลยี ที่มีสมรรถภาพ และความเร็วสูง มาใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ของอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น PLC, CC-Link เข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นตัวควบคุมหลัก เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)