สินค้าและบริการ

INSTALLATION

ชื่อ : รับงานเดินสายไฟ งานร้อยสาย และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า
ดาวน์โหลดไฟล์ :
รายละเอียด :

     

  • รับงานเดินสายไฟ งานร้อยสาย และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าเข้ากับเครื่องจักรอัตโนมัติ
  • รับเดินระบบจ่่ายไฟหลักในโรงงาน
  • รับเดินระบบจ่ายไฟเข้าเครื่องจักร
  • รับเดินระบบแสงสว่างภายในโรงงาน