สินค้าและบริการ

CONTROL PANEL

ชื่อ : รับออกแบบ และผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับโรงงาน หรือหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
รายละเอียด :

รับออกแบบ และผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับโรงงาน หรือหน่วยงาน ตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าเพื่อผลงานที่มีคุณภาพ

  • นำแผ่นเหล็กด้านในของตู้มาวัดขนาด ตามแบบที่คำนวณไว้ และกำหนดตำแหน่งเพื่อติดตั้งชิ้นส่วนภายในเข้ากับแผ่นเหล็ก
  • ทำการเจาะรูกล่องเหล็กตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
  • ตัดรางติดอุปกรณ์ และท่อร้อยสายไฟความยาวตามแบบ
  • ทำการประกอบแผงอุปกรณ์ไฟฟ้าและรางเดินสายไฟเข้ากับตัวตู้
  • ร้อยสายไฟต่อวงจรตามแบบ หลังจากนั้นทำการปิดท่อร้อยสาย และรวบเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
  • ติดแผ่นเครื่องหมาย บอกชื่อหรือหมายเลขของวงจร
  • ประกอบส่วนบานประตูเข้ากับตู้และร้อยสายไฟต่อกับแผงควบคุมหน้าบานประตูตู้
  • ทำความสะอาด และตรวจเช็คคุณภาพก่อนส่งงาน