เป็นผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Panel) ที่มีมาตรฐานสูง

เพราะชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงโดยคัดเลือกมาจากผู้ผลิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น หลากหลายยี่ห้อซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา นอกจากนี้เรายังมีนักออกแบบซอฟแวร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ (PLC) ที่มีประสบการณ์สูง โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากญี่ปุ่นโดยตรงและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ยี่ห้อชั้นนำของญี่ปุ่นอีกด้วย

สำหรับความพิเศษของสินค้าและบริการของบริษัท ชิซคอน เอฟเอ จำกัด คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างอิสระ โดยนอกจากทางเราจะเป็นผู้ออกแบบแล้ว ลูกค้ายังสามารถกำหนดสเปคตามแบบที่ต้องการทั้งนี้เรายังเน้นการบริการโดยยึดหลัก ความสุภาพ สะดวก และรวดเร็ว อีกด้วย

สินค้าและบริการ