เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท ชิซคอน เอฟเอ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท ชิซูโอกะ เซเงียว จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 20 ปี และขณะนี้กำลังขยายสาขาต่างๆ ไปแล้วหลายประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เพื่อเป้าหมายในการถ่ายโอนความรู้ความชำนาญจากญี่ปุ่น มาสู่ตลาดที่ยังมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพอยู่มาก

ความรับผิดชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม

  • สนับสนุนงานสังคมด้านต่างๆในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเครื่องควบคุมอัตโนมัติ
  • การทำงานที่เชื่อถือได้และมีจุดมุ่งหมายที่ จะรักษาคุณภาพเพื่อลูกค้าประจำ
  • ผลงานที่มีคุณภาพสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
  • บริษัทจะยังคงศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดอยู่กับที่
  • ยึดถือ คุณภาพ, ราคา และ การขนส่ง เป็นหลักสำคัญ
  • พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและใช้วัสดุรีไซเคิล
  • สร้างระบบจัดการที่ดีเพื่อการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
  • ในฐานะสมาชิกของสังคม บริษัทจึงต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมมาตรฐานเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม